• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звіт про роботу школи

В И Т Я Г

із рішення спільного засідання Ради та педради середньої вечірньої загальноосвітньої школи № 1 «Про звітування директора школи про діяльність у 2013-2014 н. р.»

(протокол №4 від 05.06.2014 року)

ПРИСУТНІ: директор школи Соболєва Т. Ф., заступники директора школи, вчителі, голова Ради школи.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Звітування директора школи про діяльність у 2013-2014 навчальному році.

СЛУХАЛИ: директора школи Соболєву Т. Ф. про роботу по основним напрямам діяльності у 2013-2014 н. р., а саме:

1. Загальні відомості про навчальний заклад.

2. Навчально – виховна робота в школі.

3. Кадрове забезпечення навчального закладу.

4. Матеріально – технічна база школи.

5. Управлінська діяльність у навчальному закладі.

6. Робота з батьками та громадськістю у школі.

У 2013-2014 навчальному році СВЗШ № 1 спрямовувала свою роботу на виконання Закону України „Про загальну середню освіту”, враховуючи вимоги Концепції загальної середньої освіти щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах, вимоги ст. 15, 16 Закону України “Про загальну середню освіту”, п. ст.3,9,12,16,31,33,34,40,41,47,46 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів Українивід 27.08.2010 № 778, Положення про вечірню ( змінну) школу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005 № 397.Адміністрація школи у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу. У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність школи. В 2013-2014 навчальному році школа була забезпечена штатними працівниками на 100%. Розстановку педагогів було здійснено відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів було враховано фахову підготовку, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. В школі працює 2 молодих спеціаліста. Навчання інформаційним технологіям по програмі Іntel «Навчання для майбутнього» пройшли 4 вчителя школи.Педагогічний колектив постійно працює над збереженням й розвитком шкільної мережі. На початку 2013-2014 навчального року в школі було 368 учнів. На кінець навчального року кількість учнів становила 356 учнів, з них 133 учня отримали атестат про повну загальну середню освіту. Зміна контингенту учнів відбувається за рахунок СІЗО. Школа співпрацює з Київським слідчим ізолятором та ліцеєм «Політехнік». Адміністрація школи постійно контролює підвищення професійного рівня педпрацівників і зокрема проведення атестації. Атестація вчителів здійснюється відповідно до вимог Типового положення про атестацію педпрацівників, в 2013-2014 навчальному році атестовано 5 вчителів (підтверджено вищу категорію -1 вчителю, встановлено І кваліфікаційну категорію – 3 вчителям, ІІ кваліфікаційну категорію – 1 вчителю). Результати атестації показали, що педагогічна майстерність вчителів зростає. У СВЗШ № 1 діє система методичної роботи, яка постійно контролюється адміністрацією школи. Вже не один рік педколектив працює над проблемою «Впровадження технологій особистісно-орієнтованого навчання та виховання. Пошук шляхів оптимізації навчально-виховного процесу в умовах оновлення Державного стандарту освіти». Робота всіх методичних об’єднань результативна. Під контролем адміністрації школи також виховна робота. Питання стосовно виховної роботи розглядались на нарадах при директорові, батьківських зборах, засіданнях методичного об’єднання класних керівників, проводились оперативні наради класних керівників, було видано ряд наказів по школі, що стосувались виховної роботи. Чітко спланована робота методичного об’єднання класних керівників. Протягом року в школі проводились цікаві виховні заходи. Адміністрацією школи проводились різні види внутрішкільного контролю за роботою педагогів – предметників та класних керівників: тематичний, класно-узагальнюючий, фронтальний, поточний, оглядовий. Адміністрацією школи була проведена робота по поліпшенню та зміцненню матеріально - технічної бази школи, створенню безпечних умов для збереження життя та здоров’я учнів: замінено дах вхідного ганку, покриття карнизу між першим та другим поверхами, ліквідовано яму між східцями та асфальтом перед входом в школу.Адміністрація школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Ми надаємо колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюємо необхідні умови для самореалізації. У кожному співробітнику бачимо, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

УХВАЛИЛИ:

1. За результатами відкритого голосування діяльність директора школи № 1 Соболєвої Т. Ф. по вдосконаленню навчально – виховного процесу та поліпшенню матеріально – технічної бази школи у 2013-2014 навчальному році визнати задовільною.

2. Підтримати перспективні плани розвитку школи на 2014-2015 навчальний рік.

Кiлькiсть переглядiв: 180

Коментарi